صبر در برابر ناکامی

05

مهر'98

آداب مهرورزی (۲)؛ صبر در برابر ناکامی

آداب مهرورزی (2)؛ صبر در برابر ناکامی در این قسمت: * پایداری در حل مشکلات رابطه * هم‌ارز بودن سلامت …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture