شکیبایی

25

بهمن'94

تلنگر دوازدهم

نقل است به پیش کش از مغرب زمین سنت روز عشاق، ولنتاین، را ارمغان آوردند که امروز است. جماعت ایران …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture