دگرديسي خودشيفتگي

16

آذر'97

دگردیسی خودشیفتگی و میل به تملک، و جوانه زدن حس سپاس

در این قسمت: جوانه‌های مهرورزیِ خودشیفته مشخصه‌های خودشیفتگی دگردیسی خودشیفتگی به درک دیگران و حس سپاس جهت مشاهده ویدئو برروی …

بیشتر
Hide picture