دکتر مهدی منوچهری

18

آذر'99

کارگاه مجازی آموزش مهارت‌های زندگی

کارگاه مجازی آموزش مهارت‌های زندگی دکتر مهدی منوچهری تحت نظارت دکتر نیما قربانی مدت دوره: ۵۰ ساعت زمان دوره: پنجشنبه‌ها …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture