دروغهایی که به خود می گوییم

03

دی'98

کتاب دروغ هایی که به خود می گوییم به چاپ دهم رسید

کتاب دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم که در ظاهر درباره روان‌درمانی است، در واقع درباره معنای آدم بودن است. همه …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture