خبرها و نظرها

15

خرداد'99

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟ این آزمایش کلاسیک در روانشناسی را از یاد نبریم. آیا اگر …

Read More

17

مهر'98

مدیریت خودشیفته

اداره یک زندگی، یک خانواده، یک کلاس، یک سازمان، یک شهر، و یک جامعه به دست افرادی با این رفتارها …

Read More