خبرها و نظرها

15

خرداد'99

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟ این آزمایش کلاسیک در روانشناسی را از یاد نبریم. آیا اگر …

بیشتر

17

مهر'98

مدیریت خودشیفته

اداره یک زندگی، یک خانواده، یک کلاس، یک سازمان، یک شهر، و یک جامعه به دست افرادی با این رفتارها …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture