بیانی ساده و سرراست

19

اردیبهشت'99

بیانی ساده و سرراست از تفکر متن گرا (Contextual Thinking)

بیانی ساده و سرراست از تفکر متن گرا (Contextual Thinking) « جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید… » وبسایت رسمی …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture