استدلال

01

بهمن'94

دیالوگ چیست؟

وقتی صحبت از دیالوگ می‌شود، نوع خاصی از رابطه مدّ‌نظر است. بنابراین دیالوگ، نوعی ارتباط متقابل است، اما هر ارتباطی …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture