از رنج به زجر

19

اردیبهشت'99

از رنج به زجر

چگونه کاه، کوه می‌شود و جهل، رنج و  زجر سکوت و کسالت به اضطرار و اسارت بدل می‌شود. « جهت مشاهده …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture