ارزش

05

بهمن'94

نگاه و عمل ارزش محور

مفهوم نارسیسیزم یا خودشیفتگی به دلمشغولی در خصوص ارزش خود و سلسه مراتب اجتماعی این ارزش مربوط است. این ارزش …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture