اختلال: بيماري، جرم، گناه

15

آبان'97

اختلال: بیماری، جرم، یا گناه

گناه، جرم و بیماری مفاهیمی متمایز‌اند که زمینه‌های مشترکی دارند. محور این هر سه، جهل و ناهماهنگی است. دگردیسی این …

بیشتر
Hide picture