آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند

04

آذر'99

آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست!

آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست! نرم افزار سخت افزار را می سازد …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture