پزشك خوب چه خصوصياتی دارد؟

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

1اطلاعات پزشک
2تکمیل پرسشنامه

کاربر گرامی؛

از شما دعوت می‌کنیم در شناسایی برجسته‌ترین پزشکان فعال در ایران شرکت کنید. اگر پزشکی را می‌شناسید که از دیدگاه شما واجد شاخص‌های برجسته‌ای است، لطفا نام و اطلاعات او را در فرم مربوطه تکمیل نمایید.

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture