درخواست همکاری با فصل‌نامه جان و تن

درخواست همکاری با فصل‌نامه جان و تن

“*” قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

1اطلاعات شخصی2اطلاعات تکمیلی3ارسال درخواست
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 15 MB.این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .همکاری با ما

فصل‌نامه جان و تن محفلی برای هم‌اندیشی و تضارب آرا در حیطه علوم انسانی است. از کلیه افراد علاقمند به همکاری در این نشریه دعوت می‌شود تا فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.