درخواست همکاری با فصل‌نامه جان و تن

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

1اطلاعات شخصی
2اطلاعات تکمیلی
3ارسال درخواست

همکاری با ما

فصل‌نامه جان و تن محفلی برای هم‌اندیشی و تضارب آرا در حیطه علوم انسانی است. از کلیه افراد علاقمند به همکاری در این نشریه دعوت می‌شود تا فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture