All posts by محمدهادی دهرویه

07

اردیبهشت'1

کتاب چرا آن کار را کردم به چاپ دوم رسید

نویسنده: جوزف برگو مترجم: حامد حکیمی نشر: بینش نو بخشی از کتاب: در خلال کتاب، از رنج‌هایی هم آگاه می‌شوید …

بیشتر

22

فروردین'1

کتاب پیش از آنکه بدانی منتشر شد

نویسنده: جان بارگ مترجم: محمدهادی دهرویه نشر: بینش نو درباره کتاب: چرا ما می‌خواهیم خود را بهتر کنیم؟ از دیدگاه فردگرایانه …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال های زیر دنبال کنید

Hide picture