گفت و گوی شفابخش

10

آذر'97

سه مطلب در باب «گفت و گوی شفابخش»

برویر و شاگرد و همکار نامدارش زیگموند فروید در خلال سخن گفتن با بیمارانشان به نتیجه ای شگفت رسیدند: گفت …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture