کارگاه آموزشی

20

مرداد'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ ششمین دوره

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ ششمین دوره دکتر علیرضا زرندی با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی …

Read More