چشم‌ها را باید شست

22

آبان'97

چشم‌ها را باید شست

آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی در باب اختلالات روانی استفاده از واژه بیمار روانی یا انگ بیمار روانی زدن به بیمارانی که …

Read More