پونه مقيمي

15

دی'97

کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم به چاپ رسید

شاید زندگی پیدا کردن بخش‌هایی از خودمان در تکه‌تکه‌هایی از یک کُلِ منسجم است. پیدا کردنی که به‌اندازه‌ی یک عمر …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture