پنجمين دوره

19

مرداد'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)/پنجمین دوره

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ پنجمین دوره دکتر مهدی منوچهری با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی …

Read More