پرخاش

15

شهریور'98

خشونت یا بیان صریح خواسته ها

خشونت یا بیان صریح خواسته‌ها در این قسمت: * پرخاش و انتقاد به مثابه دیوار صمیمیت * ترجمه انتقاد به …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture