پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به آرمانی سازی

15

آذر'98

آرمانی‌سازی

آرمانی‌سازی در این قسمت: * تعارض بنیادین گرایش به آرمانی‌سازی و نقصان همیشگی واقعیت‌ها * پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به …

بیشتر
Hide picture