واقعيت: پادزهر عشق ناسالم

10

اسفند'97

رهایی از عشق بیمارگونه

در این قسمت: * واقعیت: شفای خیال خام * واقعیت: پادزهر عشق ناسالم * تغییر مسیر خودآزاری و دگرآزاری به …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture