نامزد جایزه صلح نوبل

27

اردیبهشت'98

ذکرهای جالبی برای مراقبه

این ویدئو ذکرهای جالبی را برای مراقبه پیشنهاد می‌کند. تای (تیک نت هان)، از سوی مارتین لوتر کینگ نامزد جایزه …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture