معرفی کتاب

14

شهریور'98

کتاب چگونه روان‌درمانگر انتخاب کنیم منتشر شد

نویسنده: نویل سیمینگتن مترجم: مهیار علینقی نشر: بینش نو   اقبال عمومی به کمک گرفتن و مراجعه به مشاور و روان‌درمانگر …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture