مسئولیت: اجبار یا اختیار؟

24

اسفند'97

مسئولیت: اجبار یا اختیار؟

در این قسمت: * معنای مسئولیت * نقش مسئولیت در تداوم مشکلات روانی و حل آنها به قلم دکتر قربانی …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture