ماهيت توهم قدرت مطلق

23

آذر'97

دگردیسی توهم قدرت مطلق

در این قسمت: ماهیت توهم قدرت مطلق چگونگی بسط آن از معیارهای پختگی روانی جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture