عجز در مهرورزی چگونه خود را در قالب درد مهرورزی نشان می‌دهد؟

ویدیوی جالبی است در نمایش کاذب حمایت و رفاقت: تمایز همدلی و همحسی. جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک …