ضرورت فهم خطر مشکلات روانی برای هر فردی در هر موقعیتی

27

دی'98

نگاه به روانشناس: آرمانی‌سازی

نگاه به روانشناس: آرمانی‌سازی در این قسمت: * عوامل پیچیده و متعدد مشکلات روانی * پندار آرمانی‌سازی و بی‌ارزش‌سازی روان‌شناسان …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture