اختلال عمل ارادی و اعتیاد

آلفرد آر.میل۲ اصطلاح “اختلال عمل ارادی” معنای استانداردی ندارد. بر اساس یکی ازشیوه های درک این مفهوم اختلال عمل ارادی …