سطح یک. ارتباط درمانی (اولین دوره/مجازی)

12

مهر'99

سطح یک. ارتباط درمانی (اولین دوره/مجازی)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) سطح ۱. ارتباط درمانی (دوره اول؛ مجازی) دکتر فرشید مرادیان با نظارت و …

Read More