ذکر های جالبی را برای مراقبه

27

اردیبهشت'98

ذکرهای جالبی برای مراقبه

این ویدئو ذکرهای جالبی را برای مراقبه پیشنهاد می‌کند. تای (تیک نت هان)، از سوی مارتین لوتر کینگ نامزد جایزه …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture