دکتر فرشيد مراديان

28

فروردین'98

کارگاه درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دومین دوره)

سرفصل‌های کارگاه درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دومین دوره) ۱. مقدمات بحث ۱.۱. نگاهی بر منابع هنجارگذار …

Read More