دوره مقدماتی

14

دی'98

دوره مقدماتی آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ هفتمین دوره

دوره مقدماتی آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ هفتمین دوره دکتر ولی الله رمضانی با نظارت و سرپرستی دکتر …

Read More