دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)

12

مهر'99

سطح یک. ارتباط درمانی (اولین دوره/مجازی)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) سطح ۱. ارتباط درمانی (دوره اول؛ مجازی) دکتر فرشید مرادیان با نظارت و …

Read More

17

شهریور'99

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (پنجمین دوره/مجازی)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) سطح ۳. هم‌آفرینی تغییر (دوره پنجم؛ مجازی) ‘Co-Creating Change’ دکتر فرشید مرادیان با …

Read More

20

مرداد'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ ششمین دوره

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ ششمین دوره دکتر علیرضا زرندی با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی …

Read More

19

مرداد'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)/پنجمین دوره

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ پنجمین دوره دکتر مهدی منوچهری با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی …

Read More

23

فروردین'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) دکتر ولی‌الله رمضانی با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی زمان دوره: جمعه 31 …

Read More