در باب اختلالات روانی

22

آبان'97

چشم‌ها را باید شست

آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی در باب اختلالات روانی استفاده از واژه بیمار روانی یا انگ بیمار روانی زدن به بیمارانی که …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture