دروغ هایی که به خود می گوییم

20

دی'0

چاپ بیست و نهم کتاب دروغ‌هایی که به خود می گوییم منتشر شد

نویسنده: جان فردریکسون مترجم: عليرضا منشی ازغندی نشر: بینش نو درباره کتاب: کتاب دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم که در ظاهر درباره …

بیشتر

10

خرداد'0

کتاب دروغ‌هایی که به خود می گوییم به چاپ بیست و یکم رسید

نویسنده: جان فردریکسون مترجم: عليرضا منشی ازغندی نشر: بینش نو درباره کتاب: کتاب دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم که در ظاهر درباره …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture