حصرگرایی

21

بهمن'94

موضع و موضع‌گیری در دیالوگ (۲)

ماهیت ذهن آدم‌ها به گونه‌ای است که دائما به تعریف، بازتعریف، و متمایزکردن مواضع می‌پردازند. بگذارید این موضوع مهم را …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture