جان و تن شماره 3 و 4

10

تیر'98

رنسانسی در روانکاوی! (مصاحبه اختصاصی با جان فردریکسون)

نازک‌کاری‌های روانکاوی مدرن در مصاحبه اختصاصی با جان فردریکسون دیوید مالان نتایج درمان کوتاه‌مدت با روانکاوی را با روانکاوی بلندمدت …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture