بينش به فرايند شکل گيري مشکل و بيداري قدرت تغيير

03

خرداد'98

چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟

چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟ در این قسمت: * فهم عمیق و دقیق مشکل در سایه …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture