با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

14

دی'98

دوره مقدماتی آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ هفتمین دوره

دوره مقدماتی آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ هفتمین دوره دکتر ولی الله رمضانی با نظارت و سرپرستی دکتر …

Read More

19

مرداد'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)/پنجمین دوره

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) ـ پنجمین دوره دکتر مهدی منوچهری با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی …

Read More

23

فروردین'98

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) دکتر ولی‌الله رمضانی با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی زمان دوره: جمعه 31 …

Read More