اصول و مبانی ISTDP

17

شهریور'99

سطح دو. اصول و مبانی ISTDP (دهمین دوره/مجازی)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) سطح دو. اصول و مبانی ISTDP (دهمین دوره؛ مجازی) دکتر مهدی منوچهری با …

Read More