بایگانی برچسب: از یاد نبریم که برخی از آزارها در واقع انعکاسی از تقلا و استیصال برای برقراری رابطه است