ادبیات، ناخودآگاه، اخلاق

یکی از تعریف‌های کلاسیک ادبیات این است: مجموعه متن‌های ارزشمند.
این تعریف قدیمی با اینکه مرزهای مشخصی به‌دست نمی‌دهد اما همچنان یکی از پراستفاده‌ترین تعاریف موجود ادبیات است. (۱) متن را به شکل ساده می‌توان معادل نوشته دانست. اما در این صورت روایت‌های شفاهی و آنچه به‌عنوان ادبیات فولکلور شناخته می‌شود ذیل تعریف اولیه قرار نخواهد گرفت. نشانه‌شناسان و منتقدان جدید متن را بافت نشانه شناسیک قابل خوانش و معنایابی معرفی کردند.