آداب مهرورزی (1): صمیمیت

25

مرداد'98

آداب مهرورزی (۱): صمیمیت

آداب مهرورزی (۱): صمیمیت در این قسمت: * کنترل، تبعیت کورکورانه، و اختفا: موانع اصلی صمیمیت * فاصله احساسی به …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture