Level 2-Form 4-Short term therapy-Q49

2021/10/29
14 بازدید

بر اساس مفهوم بندی علائم جسمانی اضطراب؛انقباض پاها، سردردهای تنشی و سختی عضلات شکم، آمیزش دردناک، از علائم اضطراب در سیستم عصبی سوماتیک می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید