Level 2-Form 3-Short term therapy-Q41

2021/10/29
6 بازدید

مثال بارز این دفاع، مفهوم ناهماهنگی شناختی است که لئو فستینگر درباره آن نظریه‌پردازی کرده است.

دیدگاه خود را بنویسید