Level 2-Form 3-Short term therapy-Q40

2021/10/29
4 بازدید

شخصی که در جبران پرخاشی که به همسر داشته، برای او گُل می‌خرد، ممکن است از کدام دفاع استفاده کرده باشد؟

دیدگاه خود را بنویسید