Level 2-Form 3-Short term therapy-Q27

2021/10/29
3 بازدید

در این تکنیک، درمانگر بیمار را با واقعیت تلخ و پر از رنج و زجر زندگی‌اش مواجه می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید