Level 2-Form 2-Short term therapy-Q57

2021/10/29
3 بازدید

فردی که بخش عمده ای از درامد خود را از راه غیرقانونی کسب می کند و کمک کردن به خیریه ها حس خوبی به او می دهد، از چه مکانیسم دفاعی ای استفاده می کند؟

دیدگاه خود را بنویسید